IMG_50   

                                                

 

 

Gedicht

 

Het dagelijks brood voor jaren gehamsterd,

en evenveel beleg diepgevroren in de kisten,

Uren en dagen te gelde gemaakt,

de toekomst zelf verzekerd.

Maar al die tijd geen tijd gehad om aan bloemen te ruiken,

nooit gezien hoe vogels leven.

Al die tijd geen tijd gehad om een brief te schrijven naar een gevangene,

nooit een paar stappen gezet voor de vrede.

Al die tijd geen tijd gehad om het eigen verdriet uit te huilen,

nooit een zachte schouder geweest voor een ander.

Al die tijd geen tijd gehad om aan anderen verhalen te vertellen,

nooit profeten gelezen of psalmen gezongen.

Al die tijd geen tijd gehad voor het Koninkrijk en zijn Gerechtigheid.

 

Priester en liturg Kees Pannekoek

 

*Dit gedicht werd gebruikt in de Ionaviering, door Trijn de Boer