image002.gif   

 

ACTIVITEITEN IN ONZE VERMANING:

 

Zondag 15 april: Boekpresentatie over Dominee Veen?

 

Vraaggesprek over ds. Veen door S. Kromhout en Janny v.d. Molen (gespreksleidster)

 

S. Kromhout heeft een boek samengesteld overalles wat ds. Veen geschreven heeft en ook over wat er over hem geschreven is. Naar aanleiding hiervan was er zondagmiddag 15 april een boekpresentatie. Aanwezig waren: o.a. afgevaardigden van de Doopsgezinde Historische Kring en Kienhout (vereniging van de geschiedenis van De Knipe). Uit het vraaggesprek bleek de grote waarde die ds. Veen voor onze gemeente, maar ook voor de hele streek heeft gehad. Er heerste in die tijd veel armoede en de sociaal bewogen ds. Veen probeerde hier wat tegen te doen. Hij richtte een wolspinnerij en breiderij op. Er werd wol gekocht en in tijd van werkeloosheid konden mensen hiermee aan de slag. De gemaakte producten (wanten, sokken, borstrokken enz.) werden verkocht en dat leverde geld en dus inkomen voor de werkers op. Door de verkoop van aandelen was het startkapitaal bijeen gebracht. Verder probeerde ds. Veen de mensen aan het lezen te krijgen. In de kerk, in het hokje rechts van de voordeur konden de boeken geruild worden. Dit was mede bedoeld om het alcoholmisbruik tegen te gaan. Daarnaast legde hij vele huisbezoeken af en beschreef de geschiedenis van de gemeente. Ds. Veen moet over een enorme werklust en energie beschikt hebben. Hij diende de gemeente 45 jaar en overleed op 91 jarige leeftijd. Hij werd begraven naast zijn vrouw op het kerkhof van de PKN kerk (het witte kerkje). Helaas is het graf later geruimd en is er niets meer van te vinden. Aan het eind van de middag werd een boek aan de Historische Kring, aan Kienhout en aan onze gemeente aangeboden. Simon Kromhout werd bedankt vooral het vele werk dat hij verzet heeft.

 

  TSJERKEPAAD 2018

 

  In 2018 wordt in Friesland Tsjerkepaad gehouden van 7 juli tot en met 8 september. (van 13.30 - 17.00 uur)

  En natuurlijk is onze vermaning tijdens het Tsjerkepaad weer open voor het publiek.